Zástavní právo

Zástavní právo je zajišťovací instrument zvyšující jistotu věřitele, že dlužník splní své závazky. Zástavní právo je možné zřídit nejenom k nemovitostem, ale také k věcem movitým, cenným papírům, a dalšímu majetku. V oblasti hypotečních úvěrů se setkáváme zejména se zástavním právem k nemovitosti, jehož zřízení je zároveň i podmínkou pro to, aby byl úvěr považován za hypoteční. Zástavní právo k nemovitosti se zřizuje prostřednictvím zástavní smlouvy, kterou smluvní strany vkládají do katastru nemovitostí. Po jejím úspěšném vložení(Katastrální úřad může návrh na vklad zástavního práva zamítnout v případě zjištění chyb v návrhu na vklad nebo v samotné zástavní smlouvě), je v části C výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k zastavené nemovitosti uvedeno, pro koho je zástavní právo zřízeno, jakou výši pohledávky zajišťuje, kdy zástavní právo vzniklo a číslo vkladu zástavního práva. Při případném prodeji nemovitosti, zatížené zástavním právem, na jiného vlastníka, zůstává nemovitost zástavním právem zatížená i nadále a oprávněná osoba, zpravidla banka, může v případě prodlení dlužníka se splácením, zástavní právo realizovat (prodat nemovitost).

Autor:
Vloženo: 21.03.2009, upraveno: 21.03.2009, počet přečtení: 8817Poslední související příspěvky v diskusním fóru

Hypoteční slovník